Φιλοσοφία

Αρχική / Η εταιρεία / Φιλοσοφία
Φιλοσοφία μας είναι η ανάδειξη της κρητικής διατροφής, ένα μοντέλο διατροφής διάσημο για την υγεία και την μακροζωία που προσφέρει, με απόλυτο εκφραστή αυτής το ελαιόλαδο. Στην προσπάθειά μας, μέλημα και αξίες μας αποτελούν, η διαφύλαξη της παράδοσης, η προσήλωση στην ποιότητα και ο σεβασμός προς την κρητική κληρονομιά και αυθεντικότητα, που απορρέει από ανθρώπους και διαδικασίες.

Οι βασικές αρχές που μας διέπουν είναι:

• Η παραγωγή ασφαλών προϊόντων για τον καταναλωτή με εγγυημένη ποιότητα και προέλευση

• Ο σεβασμός και η αγάπη για το περιβάλλον και την γη μας

• Η μέριμνα για τους παραγωγούς μας και η καθοδήγησή τους σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, με σκοπό τη μέγιστη δυνατή απόδοση της παραγωγικής τους δραστηριότητας

Ένας τόπος. Kοινό όραμα. Προϊόντα που αφηγούνται ιστορίες της κρητικής παράδοσης.