Φιλοσοφία

Αρχική / Η εταιρεία / Φιλοσοφία
Φιλοσοφία μας είναι η ανάδειξη της κρητικής διατροφής, ένα μοντέλο διατροφής διάσημο για την υγεία και την μακροζωία που προσφέρει, με απόλυτο εκφραστή αυτής το ελαιόλαδο. Στην προσπάθειά μας, μέλημα και αξίες μας αποτελούν, η διαφύλαξη της παράδοσης, η προσήλωση στην ποιότητα και ο σεβασμός προς την κρητική κληρονομιά και αυθεντικότητα, που απορρέει από ανθρώπους και διαδικασίες.

Οι βασικές αρχές που μας διέπουν είναι:

• Η παραγωγή ασφαλών προϊόντων για τον καταναλωτή με εγγυημένη ποιότητα και προέλευση

• Ο σεβασμός και η αγάπη για το περιβάλλον και την γη μας

• Η μέριμνα για τους παραγωγούς μας και η καθοδήγησή τους σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, με σκοπό τη μέγιστη δυνατή απόδοση της παραγωγικής τους δραστηριότητας

Αγάπη για τον τόπο μας. Μέριμνα για τους παραγωγούς μας. Ασφάλεια για τους καταναλωτές μας.