Χημείο

Αρχική / Χημείο
Στο εμφιαλωτήριο ελαιόλαδου της Ένωσης Ηρακλείου ΑΒΕΕ λειτουργεί το χημείο της εταιρίας μας, όπου παρέχουμε ένα μεγάλο φάσμα από υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ανάλυσης ελαιόλαδου τόσο σε χονδρέμπορους, ελαιουργεία και εμφιαλωτές όσο και σε παραγωγούς. Αναγνωρισμένο από το  Διεθνές συμβούλιο Ελαιόλαδου (I.Ο.C.), πρόκειται για ένα από τα πληρέστερα χημεία σε ολόκληρη την Ελλάδα, διακεκριμένο για τον αυστηρό έλεγχο ποιότητας που προσφέρει.

Το Χημείο της Ένωσης Ηρακλείου μπορεί να παρέχει τις ακόλουθες αναλύσεις:
 1. Ελεύθερα λιπαρά Οξέα (Οξύτητα)
 2. Φασματοφωτομετρική ανάλυση στο υπεριώδες (Κ270, Κ232, ΔΚ)
 3. Αριθμός Υπεροξειδίων
 4. Αλογονούχοι πτητικοί διαλύτες (Freon κ.λ.π.)
 5. Ξένες ύλες
 6. Υγρασία και πτητικά
 7. Ελαιοπεριεκτικότητα και υγρασία % σε ελαιόκαρπο
 8. Λιπαρά οξέα και trans ισομερή
 9. ΔECN 42
 10. Κηροί
 11. Στερόλες –Ερυθροδιόλη+ Ουβαόλη
 12. Αλειφατικές αλκοόλες
 13. Στιγμασταδιένια
 14. Διγλυκερίδια
 15. Τοκοφερόλες
 16. Ολικές πολυφαινόλες
 17. Υπολείμματα φυτοφαρμάκων  (Οργανοφωσφορικά –Οργανοχλωριωμένα-Πυρεθρινοειδή, 45 δραστικές)
 18. Φθαλικοί εστέρες   ( Πλαστικοποιητές )
 19. Αλκυλεστέρες
Ο χρόνος ανάλυσης του δείγματος ποικίλει σε συνάρτηση με τις εκάστοτε συνθήκες από μια έως τρεις εργάσιμες ημέρες.

Παράδοση στο εξαιρετικά παρθένο κρητικό ελαιόλαδο από το 1927.